Vyhledávání
Kontaktní údaje
Adresa: CÍRKEV ŽIVÉHO BOHA SBOR FRÝDEK - MÍSTEK
  Slezská 3150, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420775111577
E-mail: czbsfm@gmail.com
Úvodní strana > Služby > Misie

Misie

Součástí našeho sboru je i misie - velké poslání jít ke všem lidem a kázat - žít evangelium. Věříme, že prioritním místem naší misie je být světlem doma, ve škole, či v zaměstnání. Nezapomínáme však ani na evangelizace v různých městech Slezska (Jablunkov, Krnov, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek,...), kde kážeme Boží slovo na náměstí a vydáváme svědectví o životě s Bohem. Děláme pantomimu, divadlo, koncerty, rozdáváme Bible a jinou literaturu a nejrůznějšími způsoby se přibližujeme k lidem. Máme vizi, že z našeho sboru vyjde 35 dvojic do různých měst a to bude předcházet vznik nových misijních skupin, setkávání a z nekterých z nich se stanou v budoucnu sbory. Ve spojení s Pánem připravujeme služebníky a vycházíme na žeň!

Misijní práce v KRNOVĚ

Naše misie v Krnově trvá už šest let. Tehdy jsme se poprvé setkali s Dušanem a Blankou a uviděli jsme v nich obrovskou touhu mít ve městě misijní církev. Pravidelně jsme tam začali dojíždět a oni dojížděli k nám do Frýdku-Místku. Povzbuzovali jsme je ve víře za další lidi a dnes je v Krnově skupina asi 25 lidí, která se pravidelně jednou týdně schází a roste jak v poznání našeho Pána Ježíše, tak i se rozrůstá o nové lidi přijímající evangelium. Pronajali jsme prostory na nám. Míru 13 a vyučujeme tam Boží Slovo, chválíme a děkujeme Pánu za záchranu naších životů a věříme za nově spasené lidi.

Při zakládání nových sborů jednáme následujícím způsobem:

1. Jdeme na nové místo a to minimálně ve dvojicích, procházíme to místo, modlíme se, vydáváme svědectví, klademe ruce na nemocné, pořádáme veřejné evangelisace, atd.

2. Pokud narazíme na lidi přijímající evangelium, začneme se s nimi pravidelně scházet nejčastěji doma, povzbuzujeme je a odpovídáme na otázky spojené s vírou.

3. Učíme je pravidelně pravdám Božího Slova a principům křesťanského života a rozšiřujeme tuhle skupinu lidí o další, kteří se chtějí smířit s Pánem Ježíšem Kristem.

4. Pronajmeme prostory, začínáme pravidelná shromáždění jednou týdně, křtíme nově obrácené a uvádíme lidi do služeb.

5. Pokud už na novém místě vše pracuje ve shodě se Slovem Božím, ustanovujeme vedení misijního sboru a učíme je finanční samostatnosti, přičemž zůstáváme v blízkém spojení.

Tisk aktuální strany