Vyhledávání
Kontaktní údaje
Adresa: CÍRKEV ŽIVÉHO BOHA SBOR FRÝDEK - MÍSTEK
  Slezská 3150, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420775111577
E-mail: czbsfm@gmail.com
Úvodní strana > Církev

Církev živého Boha sbor Frýdek-Místek je státem registrovaná církev. Jsme radostné společenství, plné lásky, chvály, vděčnosti a zázraků, které neustále roste.

Jsme otevření pro úplně každého ze všech národností i jazyků. Jsme založeni na hodnotách a pravdě Božího Slova - Bibli. Chodíme ve víře v Boží slovo zjevené skrze Ducha Svatého, který přebývá v každém věřícím, který Ho pozval. Jsme lidé, kteří poznali Boha jako reálnou a milující osobu, s níž je možné mít osobní vztah. Respektujeme a vážíme si práce jiných křesťanů a denominací, přičemž jsme si vědomi specifického povolání šíření víry a vítězství Pána Ježíše Krista. Věříme, že nás Ježíš vykoupil z hříchů, nemocí, chudoby, trápení, strachů, prokletí a věčné smrti.

Jako sbor jsme od začátku formování slovem:

Bohu je příjemné, když ve všech oblastech života jsme vždycky vítězové v Kristu a na každém místě skrze nás zjevuje vůni svého poznání. 2 Korintským 2:14

Začali jsme ve Frýdku-Místku, ale budeme zakládat sbory na Slezsku, na území celé ČR, ale i v zahraničí. Musíme zvěstovat Království Boží a šířit nezadržitelně oheň Ducha Svatého. Jsme přesvědčeni, že člověk sám nese zodpovědnost za svá rozhodnutí, která navěky mění jeho život. Proto budujeme udatné a milující muže, vydané manželky a zdravé rodiny, v nichž jsou děti vedeny k úctě a poslušnosti. Vyučujeme o úspěchu ve škole a na pracovišti a o moudrosti v oblasti financí a společenského života. Můžeme vidět, jak Boží Slovo mění naše životy, a poznali jsme, že víra nestojí na tradici, ani obřadech, ale je to praktický každodenní život s Ježíšem, pod vedením Ducha Svatého.

Církev živého Boha je místo pro Tebe! Naše dveře jsou široce otevřené a máme radost z každého, kdo nás navštíví. Církev je místo, kde poznáváme Boha a učíme se sloužit si navzájem. Ježíš řekl: "Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven." Jan 6:37 Pojďte spolu s námi vyvýšit Boha skrze modlitbu, žeň a rozvoj vůdcovství.

Přesto, že jsme registrovanou církví, nejsme financováni státem a jsme pro odluku církve od státu.

Tisk aktuální strany